Miljö & kvalitet


Vi skall utföra kvalificerade kostnadseffektiva arbeten inom tillverkande verkstadsindustri i enlighet med ”lean-production” konceptet dvs resursminimerad produktion med hög verkningsgrad och hög kvalitet i kombination med minimerad miljöbelastning i den mån det är möjligt och ekonomiskt rimligt enligt följande:

  • Identifiera möjligheter och minimera verksamhetens eventuella risker för kvalitet och miljö
  • Basera beslut på fakta
  • Skapa en kultur och stävan att jobba långsiktigt
  • Maximering av resurser och minimering av slöseri (Muda)
  • Interna och externa kvalitetsbristkostnader skall minimeras
  • Följer tillämpliga lagar och direktiv
  • Just In Time (JIT) rätt sak i rätt tid på rätt ställe
  • Upprätthåller och utvecklar en medveten företagsstruktur som involverar leverantörer och kunder från konstruktion till leverans

Miljö, kvalitet, lean, tqm, sexs, 5s
Vi jobbar med ständiga förbättringar (Kaizen) av kompetens, kvalitet och utsatta mål enligt ett eget utvecklat miljö-kvalitetssystem där vi har rätt spårbarhet i varje projekt med individuell uppföljning där vi ser kvalitet och miljö som en helhet.
miljö, miljösystem